Logga in
Ljungby IF
Hjärta - Stolthet - Tradition
Ljungby IF
Hjärta - Stolthet - Tradition

Ljungby IFs värdegrunder

• Vi vill varandras framgång.

• Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt
motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald.

• Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade.

• Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.

• Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.

• Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt.

• Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse.