Logga in
Ljungby IF
Hjärta - Stolthet - Tradition
Ljungby IF
Hjärta - Stolthet - Tradition

Vår ungdomsverksamhet

Vår ungdomsverksamhet är något vi i Ljungby IF är mycket stolta över och vi bedriver en STOR verksamhet där alla är välkomna och vårt mål är att skapa ett livslångt intresse för fotbollen för så många som möjligt.

Vi jobbar efter vår framtagna spelarutbildningsplan som vår ungdomskommitté har jobbat fram och den är anpassad efter Svenska FF;s riktlinjer för hur man ska bedriva ungdomsfotboll samt att den även är anpassad utefter hur vår verksamhet ser ut. Denna spelarutbildningsplan innehåller bland annat:

  • Hur vi jobbar med ledarutbildning
  • Hur vi jobbar med spelarutbildning, både på och utanför fotbollsplanen
  • Hur vi jobbar med spelarna i de olika åldrarna
  • Hur samarbetar vi mellan de olika lagen/träningsgrupperna
  • Vilka riktlinjer har vi vid träning och match
  • Hur förhåller vi oss till andra idrotter

Varje år arrangerar vid diverse sidoaktiviteter och något som är återkommande varje år är våra fotbollsskolor.

Vi brukar inleda sommarlovet med att genomföra en sommarcamp tillsammans med anrika Malmö FF som då kommer till Ljungby och Lagavallen under tre dagar med tränare från deras akademiverksamhet och där vi ifrån Ljungby IF assisterar dem med ledare samt övrig logistik. Denna camp är för de barn som är 10 – 15 år.

Som avslutning på sommarlovet anordnar vi i samarbete med Länsförsäkring Kronoberg en fotbollsskola för de yngre barnen som är mellan 6 – 10 år gamla som vi har döpt till ”Trygg med boll” och totalt aktiverar vi cirka 200 barn och cirka 20 ledare under dessa två sommarlovsveckor.

Sammanfattningsvis har vi cirka 700 aktiva spelare och cirka 140 ideellt arbetande ledare i olika former för att kunna bedriva vår verksamhet.

Se hela vår spelarutbildningsplan här.

Läs mer om vår ungdomskommitté här

Fakta om vår ungdomsverksamhet

Antal smålirare (7-8 år, killar och tjejer):
Drygt 150 barn

Antal lag från poolspel med 9-årigar till vårt juniorlag:
Pojklag: 29
Flicklag: 12

Antal träningstimmar:
Ungefär 2 000 timmar på en säsong (drygt 83 dygn)

Antal ungdomsmatcher per säsong:
Cirka 330 stycken

Antal ideellt arbetande ledare:
140 stycken

Antal planer:
4st Elvamanna & 2st sjumanna